Keuring private riolering

Keuring private riolering

Keuring private riolering

In Vlaanderen zijn er 2 instanties die een keuring van de riolering mogen uitschrijven. Als studiebureau zijn wij erkend door beide instanties (Aquaflanders en Vlario).

Bouwvergunningen daterend van na 1 juli 2011 en onderworpen aan de GSV hemelwater dienen bij oplevering/afwerking van het gebouw verplicht een keuring van de riolering te laten uitvoeren.

Zodra er een rioleringsproject in uw straat plaatsvindt voor uw woning, dient u tegen het einde van de werken ook verplicht een keuring te laten uitvoeren.

Met de keuring van uw private riolering krijgt u de zekerheid dat de scheiding van uw privéwaterafvoer correct is uitgevoerd volgens de huidige wetgeving.

Samen werken we aan de kwaliteit van onze waterlopen. Een goede afvoer van regen- en afvalwater is hierbij doorslaggevend.

Wanneer moet u uw riolering laten keuren ?

 • Voor de eerste ingebruikname (nieuwbouw)
 • Bij belangrijke wijzigingen aan een bestaand gebouw (verbouwingen)
 • Na vaststelling van een inbreuk op de gelijkvormigheid, op verzoek van de rioolbeheerder
 • Bij aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel op het openbaar domein

Keuring aanvragen

Onze keurders zijn erkend door Vlario en bij Aquaflanders.

Praktisch verloop keuring

 1. Aanvragen van de keuring per mail of via contactformulier of per telefoon met duidelijke vermelding welk gebouw u gekeurd wenst te zien (ééngezinswoning, bedrijf, school, industriegebouw, …). Het is handig om ons uw bouwplannen hiervoor alvast te bezorgen.
 2. Wij maken u een gepaste prijsofferte over ter goedkeuring
 3. Bij goedkeuring vragen wij u onder meer volgende info op
  - Bouwvergunning
  - Bouwplan of as-built plan met aanduiding van alle riolering
  - Eventuele foto's genomen tijdens aanleg rioleringsstelsel
  - Facturatiegevens (BTW-nummer indien van toepassing)
  - Overeenkomst die wij u blanco zullen bezorgen en die u ons getekend dient terug te bezorgen
  - ...
 4. Zodra alles ontvangen is kan een afspraak tot keuring vastgelegd worden.
 5. Tijdens de keuring:
  - Het gehele rioleringsstelsel moet bereikbaar zijn! (deksels moeten open kunnen, stelsel moet leeg staan, te keuren gebouw dient toegankelijk te zijn, …)
  - Eigenaar of een afgevaardigde dient aanwezig te zijn bij de keuring
  - Op het einde van de keuring vragen wij meteen de betaling. Betalen kan op één van volgende wijzen: Bankcontact, Payconiq of Cash
  De factuur wordt u onmiddellijk na betaling overhandigd.
 6. De keuring wordt afgewerkt en binnen de week per mail of per post overgemaakt aan de eigenaar.

Aquaflanders en Vlario zijn verantwoordelijk voor de keuring. Bent u ontevreden over een keuring door een (door AquaFlanders of Vlario erkende) keurder? Dan moedigen we u in eerste instantie aan om in dialoog te gaan. Komen jullie er niet uit, dan kan u via de website van AquaFlanders of Vlario een klacht indienen.


Vraag gratis uw offerte aan - klik hier.